AI v práci marketingových agentur | Pixman.cz
KONTAKT
Přejít na menu

AI v digitálních agenturách

AI v digitálních agenturách

V dnešním článku se podíváme na velmi diskutované téma AI - umělé inteligence. Zejména ChatGPT v poslední době upoutal pozornost médií zcela novými / přelomovými schopnostmi, které již mají dispozici velmi konkrétně změnit práci digitálních a marketingových agentur.

AI je stále více přítomný v oblasti marketingu a jeho vliv na práci marketingových agentur bude pouze růst. Nejen, že umožňuje automatizaci rutinních úkolů, ale také pomáhá lépe cílit reklamu a personalizovat komunikaci se zákazníky. Jedním z nejdůležitějších způsobů, jak AI ovlivní práci marketingových agentur, je pomocí automatizace. Například, AI může automaticky sestavit grafy a tabulky z velkých objemů dat, což je pro analytiky velmi užitečné. Také, může být použit pro automatické generování reklamních kampaní, které jsou cíleny na specifické skupiny zákazníků.

Dalším způsobem, jak AI ovlivní práci marketingových agentur, je pomocí personalizace reklamy a komunikace se zákazníky. Díky AI, mohou agentury lépe cílit reklamu na konkrétní skupiny zákazníků na základě jejich historie nákupu a chování online. Navíc, AI může být použit pro automatickou personalizaci e-mailových kampaní nebo chatbotů, kteří mohou pomoci zákazníkům s dotazy a problémy.

AI také pomáhá při generování obsahu. Například, může být použit pro automatické generování textu nebo hudby pro reklamní kampaně. To může pomoci agenturám vytvořit více obsahu rychleji a efektivněji. AI jako ChatGPT se stává stále populárnějším nástrojem pro práci copywriterů. Tyto programy dokážou generovat texty s vysokou mírou podobnosti s texty od skutečných lidí. To může mít za následek změnu v práci copywriterů. Jednou z největších změn bude snížení potřeby pro psaní originálního textu. AI programy jsou schopné automaticky generovat texty, které jsou velmi podobné textům od skutečných lidí. To znamená, že copywritery nebude nutné trávit tolik času tvorbou originálního textu. Místo toho budou moci více času věnovat kontrole a editaci textu, který vytvoří AI. Další změnou bude zvýšení produktivity. AI programy jsou schopné generovat texty rychleji než lidé. To znamená, že copywritery budou moci vytvořit více textů za kratší čas. To bude mít za následek zvýšení produktivity a snížení nákladů na tvorbu textů. AI také pomůže copywriterům při tvorbě textů pro různé jazyky. Tyto programy jsou schopné generovat texty v různých jazycích s vysokou mírou přesnosti. To znamená, že copywritery nebudou muset trávit tolik času studiem jazyka, aby mohli tvořit texty pro různé země. I když se zdá, že AI může změnit práci copywriterů k lepšímu, je třeba si uvědomit, že tyto programy nejsou schopné tvořit texty s úplnou kreativitou a originalitou. Copywritery budou stále potřebovat své umělecké dovednosti a schopnosti pro tvorbu skutečně originálních textů. V závěru lze říct, že AI jako chat GPT mohou mít vliv na práci copywriterů, ale nejedná se o konec pro tyto profesionály.

Ačkoliv AI přináší mnoho výhod pro práci marketingových agentur, také přináší nová výzvy. Agentury se musí naučit jak efektivně využívat AI a jak se vypořádat s potenciálními riziky spojenými s automatizací a personalizací. V současné chvíli i vzhledem k překotně vznikajícímu oboru bude velkým tématem pro rok 2023 definice autorských práv takto vzniklého obsahu. Zároveň bude tlak na vznik nových pracovních pozic ala prompt engineer tj. specialista na exaktní zadávání vstupů / úkolů umělé inteligenci.

A perlička na závěr - tento text vygeneroval ChatGPT na základě 2 dotazů viz níže. Lidská práce spočívala ve zhodnocení a shrnutí výstupů :-) Jak vidíte, AI funguje i v češtině - to jde ne? :-)

Midjourney – AI painting the picture